A1 | A2 | A kategorija

Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 22 m, plotis – 3 m) pradžia ir pabaiga bei šiai juostai statmena laikino stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m), esanti už 10 m nuo juostos pradžią žyminčio kūgio, dešinėje pusėje.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi: • stumti motociklą į priekį, eidamas kairėje motociklo pusėje, abiem rankomis laikydamas vairą • stabdyti motociklą tinkamai naudodamas stabdžius • įstumti atbulą motociklą į laikino stovėjimo vietą bent viena ranka laikydamas vairą • pastatyti motociklą ant stovėjimo kojelių arba atremti su šonine atrama, po to nukelti nuo jų • išstumti motociklą iš laikino stovėjimo vietos ir pasukęs jį į dešinę nustumti į priekį dar 10 m
Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
• pradėti važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį
• važiuoti siaura juosta tiesiai pastoviu greičiu šalia lėtai (apie 1 m/s) einančio egzaminuotojo


Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymimi stačiakampio (6 x 12 m dydžio), kuriame egzaminuojamasis važiuoja aštuoniuke, kampai ir aštuoniukės apskritimų centrai, tarp kurių – 4 m atstumas.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
• pradėti manevrą nuo trumposios stačiakampio kraštinės, važiuoti išilgai stačiakampio ir sukti į kairę
• važiuoti aštuoniuke vienodu greičiu tinkamai pasvirdamas motociklu, nukreipti žvilgsnį tinkama kryptimi, kad posūkio spindulys būtų kuo mažesnis ir motociklas neišvažiuotų už kūgiais pažymėto stačiakampio ribų

Leistinas nežymus išvažiavimas už stačiakampio ribų, jeigu egzaminuojamasis sugeba važiuoti sklandžiai ir iš esmės taisyklingai.


Šiam manevrui atlikti šešiais kūgiais pažymima tiesė. Atstumas tarp gretimų kūgių – 3 m.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
• pastatyti motociklą kūgių sudarytoje linijoje prieš pirmą kūgį likus 3–5 m
• važiuoti gyvatėle nesustodamas,
• tinkamai valdyti akceleratorių, galinio rato stabdį ir sankabą
• už paskutinio kūgio grįžti į pradinę tiesę ir važiuoti tiesiai keletą metrų


Šiam manevrui atlikti šešiais kūgiais pažymima tiesė. Atstumas tarp gretimų kūgių – 8 m.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
• pastatyti motociklą kūgių sudarytoje linijoje prieš pirmą kūgį
• manevrą pradėti iš toliau, kad ties gyvatėlės pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 30 km/h greitį
• važiuoti gyvatėle ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu,
• tinkamai valdyti akceleratorių, galinio rato stabdį ir sankabą
• už paskutinio kūgio grįžti į pradinę tiesę ir važiuoti tiesiai keletą metrų


Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 33 m, plotis – 1 m) pradžia ir pabaiga.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
• apvažiuoti kliūtį, važiuodamas ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu
• pradėti važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį
• įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu
• nenaudodamas stabdžių apvažiuoti kūgį, esantį už penkiolikos metrų į priekį nuo juostos pradžią žyminčio kūgio ir už dviejų metrų į kairę nuo kairiojo juostos krašto
• nuvažiavęs ne daugiau kaip aštuoniolika metrų, grįžti į pradinę tiesę pažymėtoje juostoje


Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 17 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
• įsibėgėti 30 – 40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje
• pradėti važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį
• įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu
• pradėti stabdyti tik pravažiavęs juostos pradžią žyminčius kūgius
• atleisti akceleratorių ir stabdyti, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą
• stabdyti tolygiai, be didelių stabdymo jėgos pokyčių, neblokuoti ratų
• sustoti, privažiavęs juostos pabaigą žyminčius kūgius
• prieš sustodamas įjungti pirmą pavarą


Šiam manevrui atlikti kūgiais žymima eismo juosta (plotis – 3 m) ir jai statmena stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m).
Egzaminuotojas stovi priešais egzaminuojamąjį už pažymėtos eismo juostos ribų.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
• važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę
• prieš pradėdamas manevrą pastatyti motociklą stovėjimo vietoje priekiniu ratu prie eismo juostos (važiuojamosios dalies) krašto
• egzaminuotojui nurodžius, į kurią pusę (kairę ar dešinę), pasirinkti, kuria koja atsiremti į žemę prieš pradėdamas važiuoti
• išvažiuoti iš stovėjimo vietos pasukdamas į eismo juostą per jos plotį ir važiuoti keletą metrų tiesiai į priekį


Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (plotis – 1,5 m) pradžia.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
• stabdyti važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (egzaminuotojui nurodžius)
• pradėti važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 50 km/h greitį
• įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu
• pradėti stabdyti tik egzaminuotojui nurodžius
• atleisti akceleratorių ir, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą, stabdyti taip, kad saugiai sustotų nuvažiavęs kuo mažesnį atstumą

 

B kategorija


Egzaminuojamasis turi pastatyti transporto priemonę į paženklintą arba nepaženklintą laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui taip, kad vairuojama transporto priemonė:
• pradedant manevrą atbuline eiga sustotų ne arčiau, kaip 50 cm, bet ne toliau, kaip 1 m atstumu iš šono nuo stovinčios transporto priemonės
• atliekant manevrą atbuline eiga nuvažiuotų ne toliau, kaip 3 m nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto priemonės galo)
• pabaigus manevrą stovėtų ne arčiau, kaip 1 m, bet ne toliau, kaip 2 m atstumu nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto priemonės galo), lygiagrečiai šaligatvio kraštui ir tarp stovėjimo vietą žyminčių linijų, jei stovėjimo vieta paženklinta, arčiau šaligatvio esantys ratai būtų ne toliau kaip 40 cm atstumu nuo šaligatvio krašto
• pastatęs transporto priemonę į laikino stovėjimo vietą, išvažiuoti iš jos ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą


Egzaminuojamasis turi pastatyti transporto priemonę į paženklintą arba nepaženklintą laikino stovėjimo vietą statmenai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui taip, kad vairuojama transporto priemonė:
• pradedant manevrą atbuline eiga sustotų ne arčiau, kaip 50 cm, bet ne toliau, kaip 1 m atstumu iš šono nuo stovinčios transporto priemonės
• pabaigus manevrą stovėtų ne arčiau kaip 50 cm, bet ne toliau kaip 1 m atstumu nuo greta stovinčios transporto priemonės, lygiagrečiai greta stovinčiai transporto priemonei arba lygiagrečiai ir tarp stovėjimo vietą žyminčių linijų, ne toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovėjimo vietos pabaigą žyminčios linijos, jei stovėjimo vieta paženklinta
• pastatęs transporto priemonę į laikino stovėjimo vietą, išvažiuoti iš jos ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą.


Egzaminujamasis turi pastatyti transporto priemonę į paženklintą arba nepaženklintą laikino stovėjimo vietą įstrižai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui taip, kad vairuojama transporto priemonė: • pradedant manevrą atbuline eiga sustotų ne arčiau, kaip 50 cm, bet ne toliau, kaip 1 m atstumu iš šono nuo stovinčios transporto priemonės • pabaigus manevrą stovėtų ne arčiau kaip 50 cm, bet ne toliau kaip 1 m atstumu nuo greta stovinčios transporto priemonės, lygiagrečiai greta stovinčiai transporto priemonei arba lygiagrečiai ir tarp stovėjimo vietą žyminčių linijų, ne toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovėjimo vietos pabaigą žyminčios linijos, jei stovėjimo vieta paženklinta • pastatęs transporto priemonę į laikino stovėjimo vietą, išvažiuoti iš jos ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą

BE kategorija ir 96 kodas


Šiam manevrui atlikti aikštelėje ištisinėmis ženklinimo linijomis arba kūgiais žymima 3,5 m pločio juosta.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
• žiūrėdamas atgal tik per užpakalinio vaizdo veidrodžius nuvažiuoti tiesiai atbulomis neišvažiuodamas iš eismo juostos, ne mažesnį kaip 5 transporto priemonių (junginio) ilgio atstumą


Pakrovimo platformą / rampą imituojančių vartų plotis lygus 1,5 transporto priemonės (junginio) pločio, o ilgis priklauso nuo transporto priemonių (junginio) ilgio ir gali būti:
• 1 m ilgesnis nei transporto priemonė (junginys)
• lygus transporto priemonės (junginio) ilgiui
• 1–2 m trumpesnis už transporto priemonės (junginio) ilgį
Vartų ilgį prieš pradedant manevrą parenka egzaminuotojas.

Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:
• prieš pradedant manevrą, pastatyti transporto priemonę (junginį) už 4 transporto priemonių (junginio) ilgio į priekį nuo pakrovimo platformą / rampą imituojančių vartų galo ir už 3 transporto priemonių (junginio) pločio į kairę nuo vartų bei lygiagrečiai jiems
• žiūrėdamas atgal tik per užpakalinio vaizdo veidrodžius, ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą ir ne daugiau kaip vieną kartą išlipęs apsižvalgyti, įvažiuoti atbuline eiga į pakrovimo platformą / rampą imituojančius vartus ir sustoti ne toliau, kaip 1 m atstumu nuo rampos galą imituojančių gairelių jų nepaliesdamas


Egzaminuojamasis turi atsižvelgdamas į priekabos konstrukcinius ypatumus tinkama seka atlikti visus reikiamus veiksmus, saugiai atkabinti priekabą:
• prieš atkabindamas, pasirinkti tinkamą vietą ir pastatyti vilkiką kiek galima tiesiau priekabos atžvilgiu
• įjungti vilkiko stovėjimo stabdį ir išjungti variklį
• įjungti priekabos stovėjimo stabdį ir, jei reikia, padėti ratų atsparas
• patikrinti, ar priekabos stovėjimo stabdys yra įjungtas
• nuleisti priekabos / priekabos vilkties atramą ir užfiksuoti atramos keltuvo rankeną
• uždaryti oro čiaupus (jei yra)
• atjungti oro / hidraulines žarnas /elektros kabelius (jei yra) ir padėti juos tinkamose vietose
• atkabinti priekabą nuo vilkiko
• lėtai važiuoti vilkiku į priekį
• sureguliuoti vilkiko pakabos padėtį
• pastatyti vilkiką greta priekabos (egzaminuotojo nurodytoje pusėje)
• važiuoti atgal ir ne daugiau, kaip vieną kartą išlipus apsižvalgyti prikabinti priekabą
• patikrinti, ar priekabos stovėjimo stabdys yra įjungtas
• patikrinti, ar atitinka vilkiko ir priekabos sukabinimo įtaisų aukštis bei padėtis ir, jei reikia, sureguliuoti
• privažiuoti vilkiku prie priekabos ir juos sukabinti
• patikrinti, ar vilkikas ir priekaba saugiai sukabinti
• įjungti vilkiko stovėjimo stabdį ir išjungti variklį
• sujungti oro / hidraulines žarnas /elektros kabelius (jei yra)
• atidaryti oro čiaupus (jei yra)
• uždaryti ir užfiksuoti / patikrinti sukabinimo įtaiso užraktą ar atsiskyrimo grandinę (lyną)
• pakelti priekabos / priekabos vilkties atramą ir užfiksuoti atramos keltuvo rankeną
• padėti ratų atsparas į vietą (jei buvo naudojamos)
• išjungti priekabos stovėjimo stabdį
• sureguliuoti vilkiko pakabos padėtį
• patikrinti, kaip veikia priekabos šviesos prietaisai